Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, Maramiro TV’ye sosyal medya kuruluşlarında toplanan kişisel verilere üçüncü kişilerin de erişebilmesi hakkında konuştu. Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, üçüncü kişilerin bu kişisel verilere ulaşmasının hukuka uygun olup olmadığını anlattı.

Süleyman Yılmaz, üçüncü kişilerin verilere ulaşmasının iki şekli olduğundan bahsetti. Yılmaz; sosyal medya kuruluşunun üçüncü taraflarla paylaştığı verilerden ilkinin sosyal medya kuruluşunun bizzat saklamış olduğu veriler, ikincisinin ise bizzat paylaşmış olduğu resimler olduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Süleyman Yılmaz konuşmasına şu şekilde sürdürdü: ‘’Birincisinde aslında sosyal medya kuruluşu bundan sorumlu. Ama ikincisinde kişi zaten bunu kendisi paylaştığı için burada sosyal medya kuruluşu sorumlu değil. Kişinin onu paylaştığı amaca uygun olarak üçüncü kişiler tarafından buna kullanılması gerekiyor. Kullanmadığı takdirde ihlal bu şekilde başlamış oluyor. Kişisel verilerin saklanması ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Sosyal medya kuruluşları istenmeyen kişilerin bu depolanan bilgilere ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekiyor.’’

VİDEO: 008
BAŞLIK: Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Depolanması
KONUŞMACI: Doç. Dr. Süleyman Yılmaz – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
RÖPORTAJ: Gonca Alanbay