Türkiye’nin e-ticaret hedefleri “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”ndan yer aldı. Programa göre Türkiye’nin e-ticaret hacminin 213 milyar liraya çıkması hedefleniyor.

“E-TİCARET YAYGINLAŞTIRILACAK”

Tarım ve imalat sanayi sektörlerinde tüketicilerin faydası gözetilerek, toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. Bu kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanacak. Toptan ticareti geliştirmek amacıyla toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu için mevzuat çalışmaları hayata geçirilecek. e-Ticarette güvenin sağlanması için Güven Damgası Sistemi’nin kullanımı yaygınlaştırılacak.

“YERLİ FİRMALARA DESTEK VERİLECEK”

Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye’nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak. e-Ticaret aracılığıyla ihracatın artırılması için yerli firmaların elektronik pazarlarda bulunmaları desteklenecek. Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek.

Buna ilişkin kullanıcı kılavuzu hazırlanacak. e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması için model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek. Bu kapsamda Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaları ile Mesafeli Sözleşmeler yönetmelikleri değiştirilecek.