Yaşar Üniversitesi’nin de ortakları arasında yer aldığı Missile adlı Avrupa Birliği (AB) projesi ile siber güvenliğin teknoloj ik ve yasal boyutunun yanı sıra ekonomik açıdan yaratabileceği zararlar araştırılıyor. Araştırmada bilişim teknoloj ileri alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte bilgi güvenliğinin de sadece büyük kurumlan değil artık kişileri de tehdit eder hale geldiği belirtildi. Cybersecurity Ventures’a göre 2022 yılma kadar dünyada yaklaşık 6 milyar internet kullanıcısı olması ve 2021yılına kadar siber suçların neden olduğu maliyetlerin 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. İki yıl sürecek projenin Türkiye’deki çalışmalarını; Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çağrı Bulut koordinatörlüğünde, Dr. Serpil Kahraman ile Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Reha Okur yürütüyor.