Yakın tarihli Kaspersky araştırmasına göre, kuruluşların siber güvenlik ihlallerine insan kaynakları perspektifinden nasıl yanıt verdiği konusunda olumlu bir eğilim var. 2021’de kuruluşların neredeyse yarısı bir veri ihlali meydana gelmesi durumunda kıdemli BT personelini ve kıdemli BT güvenlik rollerini işten çıkarmıştı. Ancak zorlu siber güvenlik ortamının ve artan BT karmaşasının ortasında, BT ve siber güvenlik uzmanlarına olan talep artacak.

Gartner raporuna göre, 2025 yılına kadar kurumların yüzde 40’ında kalifiye bir yönetici tarafından denetlenen özel siber güvenlik komitesi olacak. Siber güvenlik konusu kuruluşlar için mevzuata uygunluğun ardından ikinci en kritik risk odağına dönüşürken, BT güvenlik yöneticilerinin rolü ve sorumlulukları da artıyor. Pazarda devam eden yetenek boşluğu, kuruluşların uzmanlarını koruma eğiliminden önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Siber güvenlik ihlali sonucunda işini kaybeden çalışanların dağılımı da değişti. Kıdemli BT ve BT güvenlik rollerine ek olarak, C seviyesi yöneticilerin de işten çıkarmaya maruz kalma olasılığı yarı yarıya azaldı. Düşen eğilim BT dışı kıdemli personel için de geçerli. Sonuç olarak BT ve BT dışı kıdemli ve kıdemli olmayan roller arasındaki genel bölünme, birkaç yıl öncesine göre daha az hale geldi.

Uzmanlığı elde tutma ve geliştirme talebi bütçe planlamasında da görülüyor. Kuruluşların yüzde 38’i BT güvenlik bütçelerini artırmanın en önemli nedeni olarak güvenlik uzmanlığı düzeyini iyileştirme ihtiyacını gösteriyor. Bundan daha yaygın olan tek sebep BT altyapısının artan karmaşıklığını azaltmak olarak öne çıkıyor. Ayrıca işverenler kendi uzmanlarına yatırım yaparak, çalışanlarının becerilerini geliştirebilmeleri için bilgilerini şirket içinde tutmakla daha fazla ilgileniyorlar.

Kaspersky Kurumsal İş Birimi Başkan Yardımcısı Evgeniya Naumova; “Uzaktan çalışmaya ve süreçlere geçiş bilgi güvenliği sektörü üzerinde artan bir baskı yarattı. Bu ölçüde yüksek talep gören siber güvenlik işleri ve yetenekli profesyonel arzının az olması nedeniyle şirketler, üst düzey güvenlik yöneticilerinin değerini ve yetenek açığını kapatma ihtiyacının farkına varıyor.’’ ifadelerini kullandı.

Almanya Dijital Birliği Bitkom e.V. Siber ve Bilgi Güvenliği Başkanı Sebastian Artz ise; “Dijital dönüşüm yoğunlaştıkça iyi eğitimli profesyonellere ihtiyaç artmakla kalmıyor, aynı zamanda yönetimin siber güvenlik konusundaki farkındalığı da artıyor. Mümkün olan en yüksek siber güvenlik seviyesi, BT güvenlik uzmanları tarafından temsil edilen bir stratejiye bağlıdır. Bu nedenle uzman personelin takdirine ilişkin olumlu eğilimleri memnuniyetle karşılıyoruz.” şeklinde konuştu.