Siber güvenlik alanında Türkiye’ye yeni ürün ve hizmetler kazandıran STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ bünyesindeki Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech, endüstriyel sistemlere yönelik saldırı kampanyalarının da risk oluşturacağını belirtiyor.

Aralık 2019 tarihlerini kapsayan yeni Siber Tehdit Durum Raporu hazırladı. Raporda 2019’da gerçekleşen siber tehditlere dikkat çekildi, 2020 için yeni siber saldın öngörüleri paylaşıldı. Rapora göre, sağlık sektörüne, kritik altyapılar ile endüstriyel sistemlere, mobil cihazlara, seçim verilerine, IoT (nesnelerin interneti) cihazlara siber saldırılarda artış gözlenecek. Siber tehditler ve bunlardan kaynaklı siber olaylan derinlemesine araştırarak yıl boyunca kamuoyuyla paylaşan STM uzmanlan 2020’de en çok sağlık sektörünün etkileneceğini, aynca enerji, haberleşme, ulaşım gibi kritik altGeçen yıl ‘fidyecilik’ saldırısına en çok maruz kalan sağlık sektöründe kullanılan medikal sistemlere yapılabilecek saldırılara da değinilen raporda, oluşacak zararların maddi boyutunun artış göstermesinin yanı sıra kan değerleri ve DNA bilgileri gibi kritik verilerin ifşa olması tehdidiyle manevi zararın da dddi bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Elektronik seçim çalışmalarına yönelik saldırıların artacağına dikkat çekilen raporda, 2020’de geçileceği öngörülen 5G teknolojisiyle yeni tehdit türleri ve zafiyetlerin keşfedilmesine bağlı olarak kablosuz ağ saldınlanrun sıklıkla gündeme geleceği vurgulanıyor. Mobil cihazlar ve bulut sistemlerini tehdit eden sahte uygulamaların bu yıl da gündemde kalacağı, günlük yaşamda kullanılan akıllı cihazlar, saldın ve casusluk kampanyalarının yeni hedefi haline geleceği değerlendiriliyor.

Raporda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sıklıkla kullandığı e-devlet uygulaması taklitlerinin, siber saldırganların yeni yöntemi olduğu ortaya koyuldu. Sahte uygulamalar kategorisinde geçen yılın son çeyreğinde en çok dikkati çeken ve tehlike oluşturan saldın, hemen hemen herkesin kişisel bilgilerine erişim sağladığı ‘e-devlet’ uygulamasını taklit eden bir zararlı yazılım oldu. Türkiye’yi hedef alan bu ‘oltalama (phishing) saldırısı’, Eylül ayında kısa süreli olarak Play Store’da yer aldı. Öte yandan kredi kartı sızıntılarından etkilenmemek için kartların alışveriş yapılmadığı müddetçe yurt dışı ve internet kullanımına kapatılmasının yararlı olacağı belirtildi