Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, “3. İSTANBUL KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ”ni 26-30 Mayıs 2020 tarihlerinde online ortamda düzenliyor.

Panellerde şu konular tartışılacak:

  • Pandemi Dönemi ve Sonrası OSB’lerin Olası Sorunları ve Değişim Süreci
  • Pandemi Dönemi ve Sonrasında KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm Çözümleri
  • Pandemi Döneminde Kamuda Dönüşüm
  • Pandemi Sonrası Yeni Dünya İş Yapış Modelleri

Kongrede; pandemi süreci ve sonrasında olası sorunlar, çözümler ve değişim süreci konusunda sektörlerin masaya yatırılacağı toplantıda  ülke kalkınmasının verimli bir ekonomiye dönüşmesine katkı hedefleniyor.

Tüm soruların sorulabileceği webinara BU LİNKTEN kayıt olunabilir