KOBİ’ler “Akıllı Üretimle Küresel Rekabete” taşınmaya hazırlanıyor. Bu yıl, 3’üncüsü düzenlenecek olan KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nin başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB işbirliği ile hayata geçirilen kongre, 19 Eylül 2019 tarihinde Perşembe günü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilecek.

Yarına Hazır Olmak: Dijital Dönüşüm Teknolojiler

Geç kalmadan kayıt yaptırın: Ücretsiz Kayıt

“Ekonomin İtici Gücü KOBİ’ler, KOBİ’lerin İtici Gücü Bilişim” sloganı ile düzenlenecek kongrede, KOBİ’leri Sanayi 4.0’a hazırlamak için yeni para teknolojilerinden e-ticaret pazarına, KOBİ’lerin kurumsallaşmasından uluslararası ilişkilerin KOBİ’ler çerçevesinden değerlendirilmesine kadar birçok konu masaya yatırılacak.

“48 YILDIR KATMA DEĞER SAĞLAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

“Ekonomide istediğimiz güce ulaşabilmek için KOBİ’lere ve bilişime ihtiyaç var” diyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, şunları söyledi:

“KOBİ’ler, ekonomimizin itici gücüdür. Bilişim ise, KOBİ’lerin itici gücüdür. Biz, bu yıl 3’üncü kez bu iki unsurun ekonomimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gözler önüne seriyoruz. Tam 48 yıldır, TBD çatısı altında ülkemize katma değer sağlamak için mücadele ediyoruz. Kongremizi, KOBİ’lerin sorunlarına ve problemlerine çözüm aramak amacıyla düzenliyoruz. Masaya yatıracağımız çok konu başlıklarımız var. Finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması, değişim ve dönüşümü yakalayamaması gibi olumsuzluklara da çözüm getireceğiz.”

UZMAN KİŞİLER DE KONGREDE OLACAK

KOBİ’lerle birlikte, imalat sektörü, hizmet sektörleri, KOBİ yöneticileri, karar alıcılar, girişimciler ve melek yatırımcılarında hedef kitle olarak belirlendiği “3’üncü KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nde birçok oturum ve panel gerçekleştirilecek. Rekabet gücü, stratejiler ve üretim yapısı, yeni sanayi dönüşümü ile ortaya çıkan yeni fırsatlar, yenilikçilik ve Ar-Ge, verimlilik, KOBİ’lere güç veren çözümler, bilişim güvenliği farkındalığı, Genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri, meslek yatırımcılar ve risk sermayesi kavramları, rekabet stratejileri ve yönetişim, üreten KOBİ’ler için kurumsal kaynak planlaması gibi başlıklar Kongre sürecinde konusunda uzman kişiler tarafından incelenecek.