Türkiye’de üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası, BT departmanları veya BT güvenlik ekibiyle olan bir iletişimsizliğin kuruluşlarında en az bir siber güvenlik sıkıntısıyla sonuçlandığını kabul ediyor. Kişisel tutumlar açısından da BT dışı yöneticilerin çoğunluğu, ekipler arasındaki iş birliği duygusunun azaldığını ve BT güvenliği çalışanlarıyla iletişim net olmadığı zaman, bu durumun meslektaşlarının beceri ve yeteneklerini sorgulamalarına neden olduğunu söylüyor.

En son yayınlanan Forrester anketi, küresel ölçekteki şirketlerin bir siber güvenlik ihlalini tespit etmek ve sorunu çözmek için ortalama 37 gün ve 2,4 milyon dolar harcadığını söylüyor. Kaspersky de yöneticiler ve bilgi güvenliği ekipleri arasındaki karşılıklı anlayışın, şirketin siber dayanıklılığını ne kadar etkilediğini belirlemek için bin 300’den fazla iş lideriyle küresel bir anket gerçekleştirdi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de BT çalışanı olmayıp da ankete katılanların yüzde 99’u BT güvenliği konusunda iletişimsizlik yaşadı. Sonuçlarla ilgili olarak ilk dikkat çeken rakamlar, iletişimdeki bir arıza ciddi proje gecikmelerine ve siber güvenlik sıkıntılarına yol açıyor olması. Hatta katılımcıların neredeyse beşte biri bu sorunlarla bir kereden fazla karşılaştıklarını bile söylediler. Diğer olumsuz etkilere örnek olarak boşa harcanan bir bütçe, değerli bir çalışanın kaybı ve ekipler arasındaki kötüleşen ilişkiler de katılımcıların yüzde 61’inin başına gelen durumlar.

Kötüleşen iş göstergelerine ek olarak, BT güvenliği çalışanlarıyla açık olmayan iletişim de ekibin duygusal durumunu etkiliyor ve yöneticilerin BT güvenliği çalışanlarının becerilerini ve yeteneklerini sorgulamasına neden oluyor. Ayrıca yöneticilerin yüzde 26’sı yanlış anlaşılmaların sonucunda iş güvenliğine olan güvenlerini kaybettiklerini ve yüzde 23’ü de bu durumun kendilerini gerginleştirdiğini ve bunun da iş performanslarını etkilediğini belirtiyor.

Kaspersky’nin Bilgi Güvenliği Başkanı Alexey Vovk konuyla ilgili olarak “Bir şirketin yöneticileri ile BT güvenliği yönetimi arasındaki açık iletişim, kurumsal iş güvenliği için bir ön koşuldur. Buradaki zorluk, ciddi sonuçları olabilecek yanlış anlamaları öngörmek ve önlemek için kendini diğerlerinin yerine koyabilmektir. Bu, bir yandan, Bilgi Güvenliği Şefi’nin (CISO) mevcut riskleri ve güvenlik önlemleri ihtiyacını daha iyi açıklamak için temel iş dilini de bilmesi gerektiği anlamına gelir. Öte yandan iş dünyası, 21’inci yüzyılda bilgi güvenliğinin işin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bütçelemenin şirket varlıklarını korumaya yönelik bir yatırım olduğunu anlamalıdır.” yorumunu yaptı.