2021 Siber Güvenlik Haftası’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Daire Başkanı Salih Talay, Maramiro TV’ye Siber Güvenlik Haftası’nı ve etkinliği değerlendirdi.

Salih Talay, Siber Güvenlik Haftası etkinliğini Siber Güvenlik Kümelenmesi çatısı altında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 2’nci defa düzenlediklerini belirterek sözlerine başladı. Talay, etkinliğe katılımın çok olduğunu ifade ederken, panellerin, sunumların ve açılış konuşmalarında duyulan etkileyici sözlerle birlikte siber güvenlik ekosistemine katkı sağladığını da vurguladı.

Salih Talay konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ‘’Açıkçası Ankara’da düzenlenen etkinliklere katılım yoğunluğunu görüyoruz ama bu etkinliğe kurumların etkisi biraz daha fazla. Bununla beraber, özel sektör ve akademinin de yoğun olarak katılımcı olduğunu görüyoruz. Bu tarz etkinliklerin sektörü geliştirmekte sağladığı faydalarla birlikte önümüzdeki dönemde bu tarz verimli etkinliklerin, sektöre fayda sağlayan etkinliklerin artarak devam edeceğini düşünüyorum.’’

VİDEO: 037
BAŞLIK: Bu Tarz Sektöre Faydalı Etkinliklere Katılım Fazla Oluyor
KONUŞMACI: Salih Talay – Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Daire Başkanı
RÖPORTAJ: Oğuz Eren Ege