Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, kişisel verileri işleyen, aralarında şirketlerin de bulunduğu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) faaliyete geçtiğini belirtti. Bilir, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne şu zamana kadar toplam 4 bin veri sorumlusunun sisteme kayıt yaptırdığını söyledi.

Kişisel verilerin ihlali nedeniyle bu zamana kadar kuruluşlara yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

Sisteme veri sorumlularının kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına yönelik bilgilerin de girileceğini belirten Bilir, verilerin hangi sürelerle saklandığına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirlerin alındığına yönelik de bilgi girişi yapılacağını kaydetti.

Sisteme girilecek bilgilerin kamuya açık olacağını bildiren Bilir, sisteme aktarılacak bilgilerin kesinlikle gerçek kişilere ait bilgiler olmayacağını, işlenen kişisel verilerle ilgili sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgilerin sisteme girileceğini söyledi.

72 veri ihlal bildirimi yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bugüne kadar yapılan veri ihlal bildirimlerinin 72 olduğunu açıkladı.

Bilir, ayrıca, veri sorumlularının veri ihlal bildirimlerini en geç 72 saat içinde yapmaları gerektiğini ifade ederek, bu sayede veri ihlal bildirimlerinin süresi konusunda belirsizliğin ortadan kaldırıldığını ve kararın Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü ile de uyumlu olduğunu aktardı.

Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılacak veri ihlal bildirimleriyle ilgili açıklamasında, veri sorumlusunun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildi

Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, veri sorumlusunun veri ihlal bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmemesinin veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Bilir, bu durumda kanunda 1 milyon liraya kadar idari para cezasının öngörüldüğünü hatırlattı. Bilir, kişisel verilerin ihlali nedeniyle bu zamana kadar toplam derdest dosya sayısının 850 civarında olduğunu ve kuruluşlara yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildiğini de ekledi.