İnsanoğlunun gelişimiyle yeni yaşam alanı arayışları da artmış durumda ve yıllardır bunun için en iyi aday olarak Mars ön plana çıkmakta. Hatta Mars’ı kolonileştirmek için fikirler çoktan ortaya atılmaya başladı. Bu fikirlerden birine göre Mars’ta yaşama devam edebilmek için mikroorganizmalar önemli yere sahip olabilir.

“Mars’a yerleşecek ilk misafirler olarak kimleri görüyorsunuz?” Cevabınız muhtemelen dünyanın her yerinden yıllarca astrofizik eğitimi almış insanlar olacaktır ancak bilim insanlarının bazı önerileri, bu hayalleri yıkacak yargılar taşıyor. Mars’a yerleşecek ilk Dünyalılar bakteriler olabilir.

Araştırmalara Göre Mars’ta Kolonileşmenin Anahtarı: Mikroorganizmalar

Geçtiğimiz ay FEMS Mikrobiyoloji Ekolojisi dergisinde yayımlanan bir makale, kızıl gezegeni kolonileştirme çalışmalarına bir fikir sunuyor. Buna göre Mars’ın ilk kolonicileri, bakteriler ve virüsler gibi Dünya’da yaşamı devam ettiren mikroorganizmalar olmalı. Bu fikrin ortaya çıkmasını sağlayan düşünce ise oldukça mantıklı.

Yaşamak İçin Yararlı Bakterilere İhtiyacımız Var

Nova Southeastern Üniversitesi’nde profesörlük yapan Jose Lopez, yayımlanan makalede emeği geçen araştırmacılardan biri. Lopez, gezegenleri kolonileştirmek için yukarıda bahsettiğimiz çözümü sunmuş. Lopez’in sunduğu kolonileştirme planının başlangıcı ise Dünya dışı ortamlarda yaşamı destekleyebilecek organizmaların incelenmesinden oluşuyor: “Bildiğimiz üzere yararlı mikroorganizmalar olmadan yaşam devam edemez. Gezegenlerde hayatta kalmak istiyorsak yararlı mikropları da beraberimizde götürmeliyiz”

Sunulan planda bir de sorun var: Uzaya gönderilen her şey, büyük bir titizlikle sterilize ediliyor ve mikrop gibi şeylerden korunuyor çünkü bilmediğimiz alanlara müdahale etmek, oldukça büyük bir risk taşıyor. Bu nedenle de NASA on yıllardır sıkı bir şekilde sterilize yöntemlerine uyuyor.

Mikroorganizmaların gezegenimizdeki görevi, hayatı devam ettirmek için anahtar rolünde. Hatta iklimi bile kontrol edecek kadar güce sahipler. Yayınlanan makaleye göre Mars’a gönderilebilecek mikroplar arasında seçim yapmamız gerekiyorsa bu seçim eskremofillerden yana olmalı çünkü bu organizmalar, en ekstrem hayat şartlarına karşı tolerans gösterebiliyorlar.

Makalede mikroorganizmaların Mars’a gönderilmeleri gerektiği savunuluyor olsa da hâlâ organizmaların uzayda nasıl davranacakları hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla hangi organizmanın Mars için yararlı ya da zararlı olabileceğine karar veremiyoruz ancak Mars’ı kolonileştirmek gibi bir planımız varsa mikropları beraberimizde götürmek, bizim için büyük bir şans olabilir.