Sentez Medya tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen 5’inci Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde Maramiro TV’ye konuşan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, ortak veri sorumluluğunun benimsenmesinin önemi hakkında görüşlerini aktardı.

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, kanunumuzun veri sorumlularına yüklediği bir takım yükümlülüklerin olduğunu dile getirdi. Bunun yanında sorumlulukların da olduğunu söyleyen Aksoy, veri sorumlusunun birden çok olduğu durumda bu farklı aktörlerin her birinin veri sorumlusu olarak benimsenmiş olmasının bunun önünün açılmış olmasının özellikle ilgili kişinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Hüseyin Can Aksoy konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: ‘’Çünkü ilgili kişi bu yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin her bir veri sorumlusundan isteyebilecek ve sorumluluk bakımından da her bir veri sorumlusuna başvurabilecektir. Bu anlamda kurulun vermiş olduğu ve ortak veri sorumluluğunu kabul eden karar; ilke kararı, son derece isabetli ve önemli sonuçlar doğuracaktır.’’

VİDEO: 084
BAŞLIK: Ortak Veri Sorumluluğunun Önemi
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi