İnterneti yalnızca gençlerin kullandığı fikri çok eskide kaldı. Çevrimiçi dünya çocuklardan yaşlılara herkesi içine almış durumda. Bu, her yaş grubunun teknolojiyi aynı şekilde algılayarak kullandığı anlamına gelmiyor. Siber güvenlik şirketi ESET, yapılan araştırmaları mercek altına alarak farklı yaş gruplarının teknoloji kullanımını ve güvenlik anlayışlarını inceledi.

Bir kuşak ne kadar gençse teknolojiyle o kadar erken tanışmış oluyor. Yaşlı kuşaklar teknolojiyle hayatlarının ilerleyen dönemlerinde karşılaşsalar da hayat tecrübeleriyle, teknolojiyi daha sorumlu bir şekilde kullanabiliyorlar. 

Farklı kuşaklar farklı yaklaşımlar sergiliyorlar 

Pew Araştırma Merkezi’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmada kuşakların dijital medyayı kullanımı analiz edilmiş. Çalışmaya göre, Z ve Y kuşağının yüzde 99’u internet kullandığını belirtmiş. X kuşağı ise kısmen daha az internet kullansa da bu oran yüzde 96’yı buluyor. Baby boomers kuşağının da yüzde 75’i internet kullanıyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı ilginç bulgu 2000 yılından bu yana en yaşlı ve en genç internet kullanıcıları arasındaki farkın azalması; bu oran yüzde 56’dan yüzde 44’e gerilemiş. 

Z kuşağı esnekliği ve verimliliğe önem veriyor 

Kuşaklar, teknolojiye, inovasyona, kendi geçmişlerine ve bilgi birikimlerine göre yaklaşım sergiliyorlar. Aynı durum dijital güvenlik için de geçerli. Genel kanının aksine teknolojiyle birlikte büyümek kullanıcıları dijital gizlilik ve güvenlik konusunda daha bilinçli hale getirmiyor. NTT’nin  bir araştırmasına göre, 30 yaş üstündeki kişiler kendilerinden genç kuşak olan Z kuşağına göre daha sağlam güvenlik uygulamalarını benimsiyorlar.  Z kuşağı teknoloji ve teknolojinin getirdiği risklerle büyüse de daha tasasız ve bir o kadar az sorumluluk duygusuna sahip. Bu kuşak, dikkatli ve sorumlu olmanın yerine esnek ve verimli olmaya değer veriyor. Söz konusu araştırma, Y kuşağının yaklaşık yüzde 40’nın fidye vermeyi tercih edeceğini ya da geçmişte zaten bir fidye verdiklerini gösteriyor.

Y ve baby boomers kuşakları güvenliklerine daha fazla önem veriyor

LastPass, yaptığı bir araştırma ile,  insanların şifrelere ilişkin çevrimiçi davranışlarını mercek altına almış. Buna göre baby boomers ve Z kuşağı arasında kalan bireyler, dijital güvenliklerine ve güvenliğe farklı bir yaklaşım gösteriyorlar. LastPass, daha erken yaşlarda teknolojiye maruz kalsalar da Z kuşağının güvenliklerinden daha az endişe duyduğunu ortaya çıkarmış. Öte yandan Y ve baby boomers kuşakları çevrimiçi güvenliklerine daha fazla önem verirken dijital güvenliklerini garantiye almak için ekstra önlemler alıyor.

Farklılık gösteren tek şey çeşitli kuşakların teknoloji kullanımı ve dijital güvenliğe olan yaklaşımları değil; dijital dünyada bu kuşakları bekleyen tehditler de farklılık gösteriyor. Kuşakların hepsi farklı tarzda hareket ettikleri için farklı türdeki çevrimiçi güvenlik tehditlerine karşı açıklar. Z ve Alfa kuşaklarını oluşturan ergenler ve genç yetişkinler için en büyük tehditlerden birisi siber zorbalık. Daha yaşlı kuşaklar ise finansal suiistimale, kimlik hırsızlığına ve diğer güvenlik saldırılarına maruz kalıyor. Bu kişilerin konuya ilişkin sahip oldukları bilgi de değiştiği için bu durum onları dijital tehditlere karşı az çok savunmasız hale getiriyor.