Facebook’un Yeni Yapay Zekâsı, Üniversite Matematik Problemlerini Çözebiliyor

Facebook’ta çalışan geliştiriciler tarafından yaratılan bir yapay zekâ matematikçi, üniversite seviyesinde matematik problemlerini çözebiliyor. Problemler arasında, bir eğrinin altında kalan alanı hesaplamak için kullanılan integral hesabı da yer alıyor.

Makineler matematik alanında gün geçtikçe daha iyi hâle geliyor. Yapay zekâ, üniversite seviyesindeki matematik problemlerini saniyeler içerisinde çözmeyi öğrenmiş durumda.

Facebook AI Research’ten François Charton ve Guillaume Lample, bir yapay zekâyı, bilgisayar tarafından rastgele oluşturulan on milyonlarca yüksek matematik problemleri üzerine eğitti. Problemler arasında, matematikte sıkça kullanılan ve eğrinin altında kalan alanı hesaplamaya yarayan integral almanın kullanıldığı matematiksel ifadeler de yer alıyordu.

Yapay zekâ için zekice bir strateji izlendi

Yapay zekâ, problemleri çözmek için dil analizinde sıkça kullanılan hesaplamalı bir araç olan Doğal Dil İşleme’yi (NLP) kullandı. Bu yöntem, her problemdeki matematik bir dil olarak düşünülebildiği için işe yaradı. Örneğin ‘x’ değişkeni, isimlerin ve işlemlerin rolünü oynarken karekökünü alma ise fiillerin yerine geçti. Bunun ardından yapay zekâ, problemleri çözümlere tercüme etti.

Facebook araştırmacıları, yapay zekâyı 500 problemle test ettiklerini ve %98 doğruluğa ulaştıklarını belirtiyorlar. Matematik problemlerini çözmek için kullanılan benzer bir standart programda aynı problemlerin doğruluk oranıysa %85.

Yapay zekânın diferansiyel denklem çözme kabiliyeti hâlâ düşük

Ekip yapay zekâya çözmesi için diferansiyel denklemler de verdi fakat bunları çözmek için başka tekniklerin yanı sıra integral almak da gerekiyordu. Bu denklemler için yapay zekânın performansı daha düşüktü. Tek bir tip diferansiyel denklemin çözümü için doğruluk oranı %81 olurken daha zor bir denklemin çözüm oranının %40 olduğu görüldü.

Charton, bilgisayarda matematik problemleri çözmenin pek de pratik olmadığını ancak yapay zekânın daha da geliştirilmesi durumunda insanların çözmekte zorlandığı matematik problemlerinin üstesinden gelinebileceğini belirtiyor.