İsimlerinin gizli kalmasını isteyen bazı güvenlik araştırmacıları, 2019 yılındaki veri ihlallerinde sızdırılmış 500 milyon parola bilgisini analiz ederek, popüler 200 tane parolayı tespit etti.

Tespit edilen popüler 200 parola bilgisi NordPass güvenlik firması ile paylaşıldı.
Kullanılan en yaygın parolalar ise, 12345, 123456, 123456789, test1 ve password olarak
birbirini takip etmektedir.

Zayıf parola kullanım mantığı, genellikle klayve üzerinde qwerty, asdfghjkl, 1qaz2wsx gibi yatay veya dikey çizgiler oluşturan harf dizelerden oluştuğu da tespit edilmiştir. Ayrıca kullanılan parolalar arasında spor terimleri, popüler kadın isimleri ve
yiyecek isimleri bulunmaktadır.

Tespit edilen en popüler parolalardan 11 tanesi ve bu parolaları kullanan hesap sayısı Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo1: Parola ve Kullanan Hesap Sayısı

Kullanıcıların, parolalarını değiştirmemelerinin sebepleri arasında, parolayı kolayca hatırlamak istemeleridir. Bundan dolayı, insanlar parolalarını uzun ve karmaşık koyduklarında hatırlamayacaklarını düşündükleri için zayıf parolaları kullanmayı tercih etmektedir. Diğer sebebi ise, kullanıcının saklayacak bir şeyinin olmadığını düşünmesidir.

Sedat KIZILÇINAR