Pandemiyle birlikte önemi daha da artan sağlık sektörünün önemli bir ayağı olan hastaneler, son 6 ay içerisinde birçok siber saldırıya maruz kaldı.

Yapılan bir araştırmaya göre ABD hastanelerinin yüzde 48’i siber suçluların hedefi haline geldi ve son 6 ayda bu saldırılardan dolayı hastane ağlarını kullanamadı. Her hastanede on binlerce dolarlık maliyet kaybına da sebep olan bu saldırıların sebepleri arasında, siber güvenlik önlemlerinin yeterince dikkate alınmamasının önemi vurgulandı. Siber güvenliğin doğru denetlenmemesi de dikkat çekti.

ABD hastaneleri bu saldırılar sonucunda ağlarını dışarıya kapatmak zorunda kaldı. Büyük hastaneler ise sistemlerini ortalama 6,2 saat boyunca kapattı ve bu kapatmalar da 21 bin 500 dolar kayba neden oldu. Orta büyüklükteki hastanelerde ise hem bu saatin uzadığı hem de kaybın arttığı gözlemlendi.

Araştırmaya katılan hastanelerin sadece yüzde 11’inde siber güvenlik harcamalarına önem verdikleri ve bu şekilde yüksek güvenlik önlemleri aldıkları belirlendi. Hastane ağlarının kapalı kalması ise sadece maddi kayıplara sebebiyet vermezken, hastaların güvenliğini de tehlikeye atıyor.

2020’de Almanya Düsseldorf Üniversite Kliniği’nde yaşanan siber saldırının acil serviste tedavi görmesi gereken bir hastanın ölümüyle sonuçlanması da bu durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.