Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin Can, Maramiro TV’ye depolama alanı olarak kullanılan bulut hizmet sağlayıcılarının verileri fiziksel olarak depolaması hakkında konuştu.

Ersin Can; bulut ortamı dediğimiz alanın aslında sunucu cihazlarının bulunduğu bir veri merkezi olduğunu söyledi. Bundan dolayı tüm verilerin fiziksel bir cihazda depolandığının altını çizdi. Bu fiziksel cihazlarda depolanan verilerle ilgili olarak güvenlik önlemlerinin gerektiğinden bahsetti.

Ersin Can konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘’Bu ortamlara gerçekleştirilen giriş çıkışların kontrol altına alınması gerekir. Yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi ve bu ortamda tutulan verilerin ham bir şekilde tutulmak yerine, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş bir şekilde tutulmasının sağlanması son derece önem arz etmekte. Kanununa göre, veri ihlallerinden sorumlu kişi; veri sorumlusu. Bulut hizmet sağlayıcıları bu noktada veri işleyen konumundadır. Mevzuat açısından uygulanacak tüm idari para cezaları da veri sorumlusuna uygulanmaktadır. Bulut hizmet sağlayıcısı, almış olduğu kişisel verileri kendi amaçları doğrultusunda işlemeye başladığı andan itibaren veri sorumlusu olacağı için ancak o noktada bir idari para cezası uygulanabilir.’’

VİDEO: 006
BAŞLIK: Bulut Hizmet Sağlayıcılarının Verileri Depolaması
KONUŞMACI: Ersin Can – Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
RÖPORTAJ: Gonca Alanbay