Hibrit çalışma modeline adaptasyonda zorlanan KOBİ’ler için Dynabook Türkiye İş Birimi Yöneticisi Ronald Ravel önerilerde bulundu. 

KOBİ’lerin yüzde 67’si güvenlik ve üretkenlik ile ilgili sorunlarla uğraşıyor. Sorunları belirleme, güvenliği sağlama, doğru yatırım ve uygun cihaz kullanımı ile KOBİ’lerin hibrit dünyaya adaptasyon süreçlerinin kolaylaşması mümkün. Hibrit çalışma modelinde küçük ve orta ölçekli işletmeler ellerindeki imkansızlıklar yüzünden adaptasyon sürecinde zorluklar yaşıyor. Ronald Ravel, geçiş sürecini en iyi şekilde yönetmek için bilişim teknolojilerinin önemine dikkat çekiyor.

Sorunların tespit edilmesi ve bunlara yönelik iyileştirmeler yapılması gerektiğini söyleyen Ravel, aynı zamanda bütçe artışının önemine de vurgu yapıyor. İyi haber olarak ise Dynabook’un yürüttüğü araştırmaya göre bu zorlukların üstesinden gelinmesi adına Avrupa’daki KOBİ’lerin yüzde 44’ü bu yıl BT bütçesini artırıyor. Ronald Ravel, bütçe artışı sayesinde öne çıkan bazı zorlukların üstesinden kolayca gelinmesi ve adaptasyon süresinin en iyi şekilde optimize edilmesinin planlandığını dile getiriyor. 

BT kaynaklarının yetersizliği KOBİ’lere yılda 12 saat kaybettiriyor

Ronald Ravel, hibrit çalışma modelini benimseyen işletmelerde çalışma saatlerinin çok değerli olduğunu söylüyor. Ancak bilişim teknolojileri tarafında, kesinti süresini azaltmanın katılımcıların yarısından fazlası için en önemli zorluk olduğu öne çıkıyor. Dynabook’un yürüttüğü araştırmaya göre, Avrupa’daki KOBİ’lerin neredeyse yarısı çalışan başına yılda 12 saat kaybediyor ve yalnızca yüzde 16’sı hibrit işgücünü desteklemek için yeterli BT kaynağına sahip olduğunu belirtiyor. Büyük ve küçük ölçekli işletmeleri karşılaştıran Ravel, ‘’Büyük ölçekli işletmeler destek almak için yönetilen servis sağlayıcılarına (MSP) rahatlıkla yönelebiliyorlar. Öte yandan aynı durum KOBİ’ler için geçerli olamıyor ve önlerinde büyük bir engel beliriyor’’ diyor. KOBİ’lerin yüzde 36’sı belirtilen servis sağlayıcılarla çalışmamalarının en büyük nedeninin maliyet olduğunu belirtiyor.  

Bu zorluk göz önünde bulundurulduğunda bilişim teknolojileri yönetimini kolaylaştıracak, hibrit çalışma modelinin gerektirdiklerini karşılayacak uygun fiyatlı ve güvenilir teknolojilere fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ravel, bulut platformları ve Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) gibi gelişen teknolojilerin yanı sıra dizüstü bilgisayarların en önemli parça olarak öne çıktığını söylüyor. Araştırma sonuçları, pandemi öncesine kıyasla VDI dağıtımlarına yönelik satın alma kararı yüzde 55 arttığını gösteriyor.

KOBİ’lerin yalnızca yüzde 30’u hibrit modeli en iyi şekilde kullanıyor

Hibrit çalışma modeli ile birlikte farklı konumlardan ve ağlardan kurumsal cihazlarıya bağlanan çalışanların siber güvenliğini yönetmenin bu çalışma modelindeki en önemli zorluklarından biri olduğunu dile getiren Ravel, siber güvenliği maksimum seviyeye ulaştıracak yatırımlar yapılmasını destekliyor. BT yönetimindeki zorluklardan dolayı ağ güvenliğinin yüzde 24 ve cihaz güvenliğinin yüzde 21 olduğunu belirten KOBİ’ler, daha fazla güvenlikli ağlara ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar.

‘’Hibrit çalışma modeli herkes için oldukça uygun görünse de katılımcıların yalnızca yüzde 30’u bu modeli en iyi şekilde optimize etmeyi başardığını söylüyor’’ ifadelerini kullanan Ravel, BT yatırımlarının artırılmasına destek veriyor.  

Çalışanların yüzde 64’ü dizüstü bilgisayar almayı planlıyor

Kullanım kolaylığı ve güvenlik açısından mobil cihazlar ve özellikle dizüstü bilgisayarların çalışanların vazgeçilmezi durumunda olduğunu ifade eden Ravel, aynı zamanda bu cihazların çalışanların üretkenliğini artırdığının altını çiziyor. Bunun farkında olan BT yöneticileri ise dizüstü bilgisayarı satın almanın pandemi öncesiyle kıyaslandığında çok daha önemli olduğunu düşünüyor ve bu da yüzde 64’lük bir kesimi oluşturuyor. Dizüstü bilgisayarların öneminin fazlasıyla göz önünde bulunduğu bir donanım hibrit ekosisteminde KOBİ’lerin yüzde 89’u tam veya kısmi bir cihaz yenilemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.