İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğrenim Üyesi Çiçek Ersoy, Maramiro TV’ye özel nitelikli kişisel verilerin işlenme sürecinde kurul tarafından yayınlanan önlemlerin yeterliliği ve veri sorumlularının bunların dışında alması gereken tedbirlerin olup olmadığı hakkında konuştu.

Çiçek Ersoy; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2018 yılında çıkardığı kararla daha sıkı, etkin, idari ve teknik tedbirler aldığını belirtti. Ersoy, bunların uygulanmasının yeterli olduğunu fakat riskin büyüklüğüne göre veri sorumlularının da daha sıkı önlemler almasının uygulamada tavsiye edileceğinin altını çizdi.

Çiçek Ersoy konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘’Kurulun özellikle özel nitelikli kişisel verilerle ilgili ceza verirken gözettiği kriterler; veri sorumlusunun kanunun öngördüğü teknik ve idari tedbirlerin alınıp alınmadığını ve bu anlamda da veri sorumlusunun kusurunun olup olmadığına bakıyor. Eğer veri sorumlusu elinden gelen tüm tedbirleri almış ise ceza uygulamadığı, veri ihlal kararlarına da rastlıyoruz.’’

VİDEO:007
BAŞLIK: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
KONUŞMACI: Çiçek Ersoy – İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğrenim Üyesi
RÖPORTAJ: Beyza Aktaş