Bir ila 999 arasında çalışanı olan KOBİ ölçeğindeki şirketlerden bin 307 katılımcıyla gerçekleştirilen yeni Kaspersky anketi, siber güvenlik olaylarının neredeyse satışlardaki çarpıcı düşüşler kadar can sıkıcı olduğunu gösteriyor. Küçük ve orta ölçekli kuruluşlardan yanıt verenlerin yüzde 13’ü çevrimiçi saldırıları zorlayıcı bulduğunu bildirdi. Araştırma ayrıca şirketteki çalışan sayısı arttıkça siber güvenlik olayıyla karşılaşma olasılığının da arttığını gösteriyor.

Küçük ve orta ölçekli şirketler küresel ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Dünya Ticaret Örgütü’ne göre KOBİ’ler dünya çapındaki tüm işletmelerin yüzde 90’ından fazlasını temsil ediyor. Diğer yandan pandeminin gösterdiği üzere, bu şirketler krizlerin olumsuz sonuçlarına karşı özellikle savunmasız kalabiliyor.

Kaspersky, hangi tür krizlerin küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha büyük risk oluşturduğunu anlamak için dünya genelinde 13 ülkeden bir ila 999 çalışanı olan şirketlerin karar vericileriyle görüştü. Genel veriler siber güvenlik olaylarının satışlardaki dramatik düşüşlerle kıyaslanacak ölçüde zorlayıcı bir kriz türü olduğunu gösterse de, 50-999 çalışanı olan orta ölçekli şirketler her iki kriz türünü de eşit derecede can sıkıcı ve karmaşık olarak değerlendiriyor. Kira sorunları ve getirilen yeni düzenlemeler hem küçük hem de orta ölçekli işletmeler için daha az zorlayıcı görünüyor.

Şirket büyüdükçe siber güvenliğe dair sorunla karşılaşma olasılığının arttığı düşünüldüğünde, yaşanan bu BT güvenliği endişeleri temelsiz değil. Bir ila 8 çalışanı olan kuruluşların yalnızca yüzde 8’i BT güvenlik olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını söylerken, 501’den fazla çalışanı olan şirketlerde bu oran yüzde 30’a çıkıyor.

Kaspersky Küresel Acil Müdahale Ekibi Başkanı Konstantin Sapronov, “Bugün her büyüklükteki işletme siber güvenlik sorunlarıyla karşılaşabilir ve bu durum operasyonlarını, karlılığını ve itibarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak olay müdahale analiz raporumuzun gösterdiği üzere çoğu durumda saldırganlar, para veya veri çalmak üzere şirket altyapısına erişmek için kuruluşun siber güvenliğindeki bariz boşluklardan faydalanıyor. Ancak bu durum sağlam bir parola politikasının uygulanması, güncellemelerin düzenli yapılması ve çalışanların güvenlik bilincini artırmak gibi küçük şirketlerin bile erişebileceği temel koruyucu önlemler göz ardı edilmediği takdirde, şirketin siber direncinin önemli ölçüde artabileceğini gösteriyor.” dedi.