Sentez Medya tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen 5’inci Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde Maramiro TV’ye konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, kişisel verilerin hangi durumlarda yurt dışına aktarılacağını anlattı.

Hamza Aytaç Doğanay, yurt dışına kişisel verilerin aktarımıyla ilgili kişisel verileri koruma kanunumuzun 9’uncu maddesinin bu hükümleri düzenlediğini ifade etti. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için kanunun ve anayasamızın temel prensibi olan açık rıza ilkesine dayandığını söyleyen Doğanay, kişinin açık rızası ile yurt dışına aktarılabileceğini söyledi.

Hamza Aytaç Doğanay konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Ancak kanunumuzda 5 ve 6’ncı fıkralarda da düzenlendiği gibi kanunda öngörülen haller, bu işlemin zorunlu olması ve diğer kanuni zorunluluklar eğer varsa bununla birlikte açık rıza olmaksızın kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir. Ancak bu durumlarda da KVKK’nın belirlediği bazı şartlar var. Karşı ülkedeki güvenliğin teyit edilmesi gerekiyor ve bunun için taahhütname hazırlanması gerekiyor. Kurula başvuru yapılması ve izin alınması gerekiyor.’’

VİDEO: 088
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
KONUŞMACI: Hamza Aytaç Doğanay – Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı