Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleri ile Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen 3’üncü Sektör Zirvesi’nin açılışı Antalya’da 11 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmasında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, dijital dönüşümün önemini anlatırken bu dönüşümün pandemi dolayısıyla bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Mehmet Fatih Kacır; ‘’Teknolojinin günlük hayatımızda artan önemi ve hızlı gelişimi ile beraber kullandığımız sistemlerin dış etkilere karşı güvenliği de büyük önem taşıyor. Geçmişte Firewall gibi önlemler siber sistemlerimizi korumak için yeterli olabilirken saldırı vektörlerinde artan çeşitlilikle birlikte bu alanda özelleşmiş yazılımlara, cihazlara ve personele olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor.’’ ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Kacır, siber güvenlik alanında dünyanın en güçlü ülkelerinin bile siber saldırılardan zarar görüyor olmasının ve saldırıların sonuçlarının durumun ciddiyetini gösterdiğini dile getirdi. Kacır, siber saldırıların fiziki, ekonomik ve ulusal güvenlik gibi çok boyutlu etkilerinin olabileceğini vurguladı.

Mehmet Fatih Kacır; ‘’Biz de ulusal siber güvenliğimizi; ülkemizin ekonomik kalkınması ve ulusal güvenliğimiz için olmazsa olmaz görüyoruz. Bu nedenle de ülkemizde; siber güvenlik ekosistemimizin güçlendirilmesi, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması, siber güvenlik farkındalığının oluşturulması ve ekosistemin ihtiyaç duyacağı insan kaynağının yetiştirilmesi için Bakanlık olarak, yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlikte ülkemizin bu alanda ihtiyaçlarını tespit ediyor, ekosistemi geliştirecek politikaları ve projeleri hayata geçiriyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Güçlü bir ekosistemin; hem ulusal güvenliğimize katkı sunacağından hem de ihtiyaç duyduğu kritik teknolojileri üreten ülke olma hedefine yaklaştırdığını söyleyen Kacır, kamu olarak kendilerini ekosistemin temel paydaşı ve destekleyicisi olarak gördüklerinin altını çizdi.

Kacır, dijital alanda yeterli güvenlik seviyesine ulaşmak ve bu noktada devamlılığı sağlamanın ancak kurumlar ve bireylerin farkındalığın oluşması ile mümkün olacağını söyledi. Bundan dolayı ‘Bireylere Yönelik Bilgi Güvenliği Rehberi’ni hazırladıklarını belirten Kacır, rehber ile vatandaşların karşılaşabileceği risklere yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.